ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
แหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยนักศึกษา
2012-09-09
หอประชุมนักศึกษามทร.อีสาน
2012-09-08
สอบถามเกี่ยวกับโควต้าเที่ยบโอน ปวส.นางสาว สุชานันท์ แสงพลบ
2012-09-07
การโดนรีทายนักศึกษา
2012-09-05
เงิน**้ กรอ.นักศึกษาปี 1
2012-09-03
น้ำท่วมsupaporn.ve
2012-09-03
ป.ตรีต่อเนื่องmc
2012-08-23
สาขาวิชาช่าง(ปวส ก่อสร้าง)ศิษเก่าอยากเหนแผนกอยู่คู่เทคโน ครับ
2012-08-23
ขอความอนุเคราะห์กองคลังชี้แจงระเบียบต่างๆผู้จัดทำ
2012-08-22
ทำไมต้องอยู่ผู้ปกครอง
2012-08-21
จองและชำระเงินภาพถ่ายนักศึกษา
2012-08-20
เกี่ยวกับสายช่างเด็กช่าง
2012-08-17
ผู้บริหารเห็นแก่ตัวเด็กดี
2012-08-16
ขอแสดงความยินดีครับพนักงาน สายวิชาการ
2012-08-16
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA