สวส.ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI) เปิดตัวระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยบน Microsoft365

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกับสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI) เปิดตัวระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยบน Microsoft365

สวส. ได้ดำเนินการนำระบบการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (Multi-Factor Authentication: MFA) มาใช้งานร่วมกับ Microsoft365 โดยเลือก USI เป็นหน่วยงานนำร่องในการทดลองใช้งานระบบนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวและการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบัน

การนำ MFA มาใช้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ Microsoft365 ของ USI เนื่องจากผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนด้วยปัจจัยอย่างน้อย 2 อย่าง เช่น รหัสผ่าน, รหัส OTP, ลายนิ้วมือ เป็นต้น ทำให้มั่นใจได้ว่าบัญชีของผู้ใช้จะปลอดภัยแม้รหัสผ่านอาจรั่วไหล ช่วยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การขโมยรหัสผ่าน, การปลอมตัวเข้าถึงข้อมูล

นอกจากนี้ MFA ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของ USI อีกด้วย โดยผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงและแก้ไขเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาแก้ไขเนื้อหาหรือทำลายเว็บไซต์

สวส. ระบุว่า หลังจากนำ MFA มาทดลองใช้ที่ USI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป เพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบไอทีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานระบบ

การริเริ่มนำ MFA มาใช้ในมหาวิทยาลัยนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่าง สวส. และ USI ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางไอที เพื่อประโยชน์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกด้วย

Message us