ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์การใช้งาน Microsoft Education for Students & Educatorประจำปีการศึกษา 2566 (ผ่าน Microsoft Teams)


ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์การใช้งาน Microsoft Education for Students & Educatorประจำปีการศึกษา 2566 (ผ่าน Microsoft Teams)

สำหรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วันที่ 21 ก.ย. 66 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
-รอบที่1 (ช่วงเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
-รอบที่2 (ช่วงบ่าย) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
ทั้งนี้มีหน่วยกิต กิจกรรมAD ให้ นักศึกษา 3 หน่วยกิต
มีใบประกาศผ่านการอบรมจาก Microsoft (ลงทะเบียนเข้าร่วม QRcode)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และเข้าอบรมตามวันและเวลาจริงเท่านั้น

สำหรับอาจารย์
วันที่ 22 ก.ย. 66 (ครึ่งวันเช้า)
ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
(กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตาม QRcode)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และเข้าอบรมตามวันและเวลาจริงเท่านั้น

หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ดูย้อนหลังได้ที่ Youtube RMUTI ITA

วันที่ 21 ก.ย. 66 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
-รอบที่1 (ช่วงเช้า) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.

มีใบประกาศผ่านการอบรมจาก Microsoft (ลงทะเบียนเข้าร่วม QRcode)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และเข้าอบรมตามวันและเวลาจริงเท่านั้น
วันที่ 21 ก.ย. 66 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
-รอบที่2 (ช่วงบ่าย) ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

มีใบประกาศผ่านการอบรมจาก Microsoft (ลงทะเบียนเข้าร่วม QRcode)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และเข้าอบรมตามวันและเวลาจริงเท่านั้น
สำหรับอาจารย์
วันที่ 22 ก.ย. 66 (ครึ่งวันเช้า)
ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.
(กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตาม QRcode)
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน และเข้าอบรมตามวันและเวลาจริงเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน ชั้น3 (อาคารสีเขียว) โทร. 80-2887
facebook งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน Email: mis@rmuti.ac.th

Message us