ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การโอนสถานที่เรียน

เรียนท่านอธิการบดีลูกเรียนอยู่ มทส.คณะวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ปีที่4อยากย้ายมาเรียนที่นี่ไม่ทราบว่าจะรับหรือไม่เทียบโอนคณะอื่นก็ได้ค่ะขอบพระคุณ


โดย ปาริชาติ
เมื่อ : 2014-10-31 19:25:00 | IP Address : 110.77.219.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

กรณีการโอนย้ายสถานศึกษา
๑. ให้สถานศึกษาของนักศึกษา จัดทำหนังสือเพื่อขอโอนย้ายมายังคณะที่นักศึกษาต้องการโอนย้าย พร้อมแนบเอกสารใบรายงานผล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา
๒. คณะที่ประสงค์จะรับโอนย้าย แจ้งผลการตอบรับการโอนย้ายไปยังสถานศึกษาของนักศึกษา
๓. กรณีตอบรับการโอนย้ายนักศึกษา ให้สถานศึกษาเดิมของนักศึกษา ส่งประวัตินักศึกษา และใบแสดงผลการเรียน ของนักศึกษามายังคณะที่นักศึกษาประสงค์จะโอนย้าย
๔. คณะที่รับโอนย้ายนักศึกษา แจ้งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2014-11-24 16:26:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA