ติดต่อเรา


อาคาร 12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0 4423 3069 , โทรสาร : 0 4423 3070 , E-mail: oarit@rmuti.ac.th

Facebook icon  Facebook  YouTube icon  Youtube

Message us
English EN Thai TH