หน้าหลัก

ข้อจำกัดในการ Activate Key ในกลุ่มโปรแกรม Microsoft แบบ MAK Key

ข้อจำกัดในการ Activate Key ในกลุ่มโปรแกรม Microsoft แบบ MAK Key
การ Activate โปรแกรมกลุ่ม Microsoft เช่น Windows หรือ Office โดยใช้ MAK Key(คีย์ที่ใช้แล้วเมื่อหมดอายุ จะต้องทิ้งไป) ดังนั้นหากท่านใช้ คีย์แบบนี้เมื่อครบ 1 ปี สัญญาการซื้อสิทธิ์ ท่านจะต้องหา คีย์ตัวใหม่มาลง Activate อยู่เรื่อยๆ ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ หากหมดอายุ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ อีเมล์บัญชีสมาชิกของมหาวิทยาลัย ในการActivate หากหมดอายุสัญญาท่านยังสามารถใช้งานต่อได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน เพื่อรอกระบวนการต่ออายุสัญญาใหม่ ทำให้มีความต่อเนื่องในการใช้งาน สะดวกกว่าการใช้งานด้วย MAK Key แต่ที่ทางมหาวิทยาลัยต้องยังใช้จัดหาMAK Keyไว้เพื่อใช้อย่างจำกัดในยามฉุกเฉินหาก การActivate ด้วยรูปแบบอื่นเกิดปัญหา ครับ

ประกาศเรื่องการนำรหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ไปใช้ !

เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  1. รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเท่านั้น
  2. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  3. รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  4. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์

พร้อมให้บริการแล้ว ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน
User Image

Microsoft Azure คือ ระบบ Cloud หรือ Cloud Computing โดย บริษัท Microsoft เป็นผู้ให้บริการ หรือ เป็น Cloud Provider โดย บุคลากรทางการศึกษา ของ มทร.อีสาน

สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน : Microsoft Azure
คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งาน : คู่มือการใช้งาน Microsoft Azure
User Image

สามารถ Download โปรแกรมป้องการไวรัส (Nod32) เวอร์ชั่น Full license ทั้งแบบWindows32bit/64bit หรือ MACbook "คลิก เข้าสู่ระบบ"


User Image
คู่มือการติดตั้ง Nod32 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
คู่มือติดตั้งNod32 สำหรับเครื่องเแม่ข่าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทร. 2882 รหัสทางไกล 80