ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ลงทะเบียนนักศึกษาแล้วไม่พบรหัสนักศึกษา ผมรอบโควต้านักศึกษาโควต้า2553
2010-04-09
กรอกประวัติ นักศึกษาปี 2553 ผิด ควรทำอย่างไรคับ ด่วน !num_ubon
2010-04-08
เงินค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกอริยะ
2010-04-07
ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนนายสิปปนนท์ ไกยวงศ์
2010-04-06
คัดเลือกนักศึกษาเข้าครูน้อย
2010-04-05
ขอทราบหลักเกณฑ์คนทำงาน
2010-04-05
อยากเรียนค่ะแต่สอบไม่ผ่านนางสาวจริยา อนุตรพงษ์พันธ์
2010-04-05
ติดสำรองติดสำรอง
2010-04-04
ขอเป็นกำลังใจครูน้อย
2010-04-04
มีรับบัญชี หลักสูตร 2 ปีนักศึกษา
2010-04-03
ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมอัตราจ้าง
2010-04-02
ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้น้อย
2010-04-02
กำลังใจคนอีสาน
2010-04-02
อยากทราบเบญ
2010-04-02
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA