ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
การคัดออกเด็กนักศึกษา
2011-02-03
จากคำตอบเรื่อง การเก็บเงินค่าใช้ห้องสมุดนักศึกษาทุนน้อย
2011-01-28
การสรรหาผู้ดำรงค์ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชอบหรือไม่ คณาจารย์วิทยาเขตสกลนคร
2011-01-27
จ่ายเงืนคับเด็กที่อยากเรียนราชมงคล
2011-01-27
ขอถามหน่อยคะemmy
2011-01-26
ย้ายไปเรียน ทบสบ(เสาร์-อาทิตย์)นักศึกษา
2011-01-24
กยศ.เด็กช่าง
2011-01-24
การขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ใหม่
2011-01-22
ขอย้ายที่เรียนจากวิทยาเขตขอนแก่นมาเรียนที่โคราชได้ไหมผู้ปกครอง
2011-01-19
ป้ายสติกเกอร์(บัตรผ่าน)หน้ารถยนต์ben
2011-01-17
จะสมัครเรียนต่อนักศึกษาจะสอบเข้า
2011-01-14
เรียนต่อนางสาวสุกัญญา พันธ์สวัสดิ์
2011-01-12
การรับสมัครเรียนสาขาการบัญชีนางสาวลัดดาวัลย์ ทศภา
2011-01-05
ขอถามหน่อยคับเด็กอยากรู้
2011-01-03
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA