ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
คุรุคามวาสีหอพักอาจารย์ พนักงานสถาบันฯ คนไกลบ้าน
2011-11-03
การลงทะเบียนช่างเครื่อง
2011-11-01
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (บัณฑิตปีการศึกษา 2553)บัณฑิต
2011-11-01
เทียบโอนพิมพิม
2011-11-01
การสอบเทียบโอนคน...ไม่เข้าใจ
2011-10-31
ระบบเหมาจ่ายกระต่ายดำ
2011-10-31
การทำงานของ สสวนักศึกษา
2011-10-29
ลงทะเบียนนักศึกษาผู้มาไกล
2011-10-29
แจ้ประชาสัมพันนักศึกษา
2011-10-27
จะยุบปวส.ไฟฟ้าจิงหรือเปล่าครับ ฟก.เสือเก่า
2011-10-26
ขอเปิดรายวิชาเพื่อจบการศึกษานักศึกษาตกค้าง
2011-10-26
เกรดออกช้านศ.
2011-10-25
เมื่อไรเกรดจะเสร็จครับผู้หวังดี
2011-10-25
ผลการเรียนนักศึกษา
2011-10-25
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA