ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
วันที่สำเร็จการศึกษานักศึกษาที่อยากทราบวันที่สำเร็จการศึกษา
2012-04-09
มทร จะรับสมัครอีกรอบมั้ยค่ะรอสอบ
2012-04-08
ใบทานสคริปนายประกาสิต อุยนา นักศึกษา ปวส.ไฟฟ้ากำลัง
2012-04-05
กรณีมาสัมภาษณ์ในวันที่ สอง ไม่ทันนักศึกษาใหม่
2012-03-31
ใบวุฒิการศึกษานักศึกษาต้องการทำงาน
2012-03-30
ค่าลงทะเบียนล่าช้าว่าที่ร้อยตรีรัตน์ชานนท์ มหาชัย
2012-03-29
ขอความกรุณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฝึกงานนักศึกษา
2012-03-27
ลงทะเบียนทีไรเน๊ตเน่าทุกทีช่างกล
2012-03-27
ฝึกงานน.ส. สาวินี ศศิม่วงแสง สาขาวิชาการบัญชี. ปวส.
2012-03-23
ระยะเวลาการออก ทรานสคริปทท
2012-03-23
เรื่องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนฮงกิลดอง
2012-03-22
การเทียบโอนรายวิชานศ.
2012-03-21
ลงทะเบียนทาง internet ช้ามากนายณัฐวุฒิ สิงห์ปรีชา
2012-03-21
โดนรีไทร์สุทธินันท์ จันณรงค์
2012-03-20
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA