ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
ภาคสมทบยังเปิดรับอีกไหมค่ะเด็กเทคโน ปวส
2012-05-11
กรณีส่งเอกสารผิดวันเลยไม่ได้รับเสื้อนักศึกษาและอื่นๆนักศึกษาใหม่
2012-05-11
เทคนิคการสัตวแพทย์ วข.กาฬสินธุ์ นางสาวกัญญาภัทร์ ติยะบุตร
2012-05-05
ลงทะเบียนล่าช้านางสาวกิ่งกมล ขอสินกลาง
2012-05-04
ระเบียบการเข้ารับการศึกษาผู้ปกครอง
2012-05-03
ปัญหาการลงทะเบียนเรียนนางสาวศศิธร แก้วโนนเฮ้า
2012-05-03
งานทะเบียนนักศึกษา
2012-05-03
ลืมปริ๊นใบรายงานตัวนักศึกษาใหม่
2012-05-03
การประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผู้ปกครองนักศึกษา
2012-04-30
ประกาศผล รอบ 3ขวัญฤทัย ดิ่งกลาง
2012-04-30
ค่า ถ่ายรูป งานรับปริญญาสำลักตังตาย
2012-04-21
วันจบการศึกษานักศึกษาจบใหม่
2012-04-12
วันรับวุฒิการศึกษา นักศึกษาจบใหม่
2012-04-11
สรุปที่ประชุมเรื่องการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 พนักงานมหาวิทยาลัย
2012-04-11
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA