ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


แสดงคำถามที่ตอบแล้วทั้งหมด 829 คำถาม
หัวข้อ โดย/เวลา
รับตรง ปี 2556อธิวัฒ
2012-10-11
สัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยผู้เสี่ยงตายในตอนเย็น
2012-10-11
เรื่องหอพักเด็กน้อย
2012-10-10
ค่าครองชีพคนเงินเดือนน้อย
2012-10-09
internet WIFI เด็กมหาลัย
2012-10-04
ท่อน้ำเสียแตกหลังตึกบริหารนักศึกษา
2012-10-01
ตรวจสอบผลการเรียน นักศึกษารหัส 51 นักศึกษารหัส 51
2012-09-29
การสอนของอาจารย์วิชาการเงินธันวา
2012-09-28
ความปลอดภัยผู้ปกครองนักศึกษา
2012-09-28
อยากให้ท่านชี้แจงวิศวะ
2012-09-27
จะมีการเปิด ต่อเนื่องหรือไม่สุรทัศน์
2012-09-24
การขอบ้านพักฉัตรชัย
2012-09-24
การจัดระเบียบการเก็บวัสดุของผู้รับเหมาA. Kumpala
2012-09-19
การรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปลอดภัย
2012-09-12
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA