:: สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :: 

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

คณะวิศวกรรมฯ ไม่ยอมให้เปิดห้องเรียน ในภาคซัมเมอร์

พวกผมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ยื่นขอเปิดรายวิชา
(04-131-306) วิชา Electric Motor Drive
(04-132-201) วิชา Numerical Method for Mechatronics Engineering
ซิ่งเป็นวิชาในสาขา รหัสในสาขา
สาขาผมไม่เอา กว. ผมจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเปิดไม่ได้
พวกผมติดตัวต่อ มาจากแคล1 เลยจะเก็บรายวิชาใน ภาคซัมเมอร์
เพื่อที่จะได้จบภายในปีการศึกษาหน้า(ซึ่งตรงตามหลักสูตร 4 ปี) แต่คณะไม่ยอมให้เปิด พวกผมจึงลงซัมเมอร์ได้แต่ วิชาที่เรียนหมดแล้ว และวิชาที่อยากจะเก็บกับลงไม่ได้
จึงขอความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณครับ


โดย นักศึกษาที่ต้องการจะจบใน 4 ปี
เมื่อ : 2015-06-13 11:43:00 | IP Address : 223.205.247.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

1. การเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน ให้ดำเนินการตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ข้อ 5 (5.1, 5.2) รายละเอียดตามประกาศแนบ
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการสอนในภาคการศึกษาถัดไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงเห็นควรให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนรายวิชานอกแผนการเรียน ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนให้แก่นักศึกษาในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น เช่น นักศึกษาจะสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ขอเปิดรายวิชา เป็นต้น


[ ไฟล์แนบ ]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-07-02 10:36:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA