:: สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :: 

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

ขอขึ้นทะเบียนน้อนหลัง

ข้าพเจ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกำหนดเวลา ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาย้อนหลังได้ไหมค่ะ ??


โดย จารุวรรณ
เมื่อ : 2015-05-26 22:41:00 | IP Address : 183.88.53.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ หากไม่ขึ้นทะเบียนตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ แต่ถ้าหากนักศึกษามีเหตุจำเป็น สามารถทำหนังสือเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาได้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-07-20 09:36:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA