:: สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :: 

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

พิมพ์ใบสมัคร

เข้าไปพิมพ์ใบสมัครแต่ไม่พบข้อมูล


โดย จิราวรรณ ตากกระโทก
เมื่อ : 2014-11-19 11:01:00 | IP Address : 118.175.14.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า
1. ในระบบรับสมัครระบบโควตา พบข้อมูล น.ส.จิรวรรณ ตากกระโทก มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชา 198 : วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกิจกรรม Open House และไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ/ห้องสอบ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557
2. ในระบบรับสมัครแบบรับตรง ไม่พบชื่อ น.ส.จิรวรรณ ตากกระโทก ในฐานข้อมูลผู้สมัคร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-01-06 11:37:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA