:: สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :: 

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การสอบ

สอบโควต้านำเครื่องคิดเลขเข้าได้ไหมคะ


โดย TL
เมื่อ : 2014-11-17 16:36:00 | IP Address : 49.230.85.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ตามข้อกำหนดที่ระบุในระเบียบการสอบคัดเลือก ไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำเครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-01-06 11:34:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA