:: สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน :: 

ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

อยากเข้าศึกษาต่อ

เรียน ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คือดิฉัน กำลังศึกษาอยู่,ปวช.3
สาขาช่างอุตสหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาก่อสร้าง
อยากสอบถามว่า ทำไมทางมหาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาลัยจำนวนน้อยคน,ถ้าสอบรับโควต้าไม่ติด ระบบรับตรงไม่ติด,
แอดมิชั่นเข้าได้ไหมคะ สาขาวิศวกรรมโยธา
อยากทราบอีกคะว่าทางมหาลัยเปิดนักศึกษาใหม่กี่ช่องทาง

มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าศึกษา มทร.อีสาน


โดย มณีวรรณ
เมื่อ : 2014-11-13 00:44:00 | IP Address : 202.29.231.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจำนวนรับนักศึกษาตามแผนการรับที่ทางคณะ/สาขาวิชา กำหนด โดยคำนึงถึงจำนวนคณาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งอาคาร-สถานที่ที่สามารถรองรับนักศึกษาได้
2. ปี 2558 ไม่มีการรับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่านระบบแอดมิชชั่นกลาง โดยเปิดเพียง 3 สาขา คือ การบัญชี การจัดการอุตสาหกรรม และการจัดการทั่วไป
3. เปิดรับสมัคร 3 รูปแบบ คือ (1) ระบบโควตารับผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (2) ระบบรับตรง รับผ่านอินเตอร์เน็ตและสมัครด้วยตนเอง (3) ระบบแอดมิชชั่นกลางผ่าน สกอ.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2015-01-06 11:33:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA