ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การรับนักศึกษาโคต้า

เรียนอธิการบดี
ผมจะเรียนถามเรื่องการรับนักศึกษาโคต้า ประจำปีนี้
ผู้ที่ จบ ม.6 แล้วอยากเรียนต่อ ทางด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ไม่มีตัวเลือกให้ กรอกข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต อยากจะเรียนถาม ว่า สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่เปิดรับโคต้า หรือ อย่างไรอะครับผม


โดย มงคล
เมื่อ : 2014-10-31 19:22:00 | IP Address : 175.156.170.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับในระบบโควตา เฉพาะผ่านเครือข่ายสถานศึกษาเท่านั้น ไม่เปิดรับผ่านเครือข่าย Internet หากผู้สมัครสนใจสมัครในสาขาดังกล่าว สามารถสมัครในระบบรับตรง ผ่านเครือข่าย Internet ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oapr.rmuti.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2014-11-24 16:37:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA