ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

รับตรงปี58

เปิดรับตรงเมื่อไรค้ะ พอดีว่าหาข้อมลูไม่เจอ


โดย นริศา
เมื่อ : 2014-10-17 11:21:00 | IP Address : 113.53.245.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับสมัครผ่าน website ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558 และสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2014-11-13 10:37:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA