ยินดีต้อนรับสู่สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


คำถาม

การจัดระเบียบการเก็บวัสดุของผู้รับเหมา

ไม่รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยใจดีมากเกินไป หรือขาดการควบคุมระเบียบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับเหมาห่อสร้างอาคารตึกวิทยาศาสตร์และตึกวิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพราะมีการกองเก็บวัสดุต่างๆ เช่น กองหิน กองทราย กองนั่งร้าน บนถนน รวมทั้งการใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์ เช่น ท่อ คสล., นั่งร้าน หน้าคณะออกแบบ เป็นต้น และสุดท้ายเรื่องของ การทำรั้วแสดงเขตก่อสร้างที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์ เหมือนจะไม่มีแล้ว รวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าในตอนกลางคืน


โดย A. Kumpala
เมื่อ : 2012-09-19 09:07:00 | IP Address : 172.18.7.*
คำตอบ/ข้อเสนอแนะ

ฝ่ายพัสดุและออกแบบ ได้ดำเนินการแ้จ้งผู้รับจ้างดำเนินการขนย้ายวัสดุ และจัดเก็บวัสดุให้เรียบร้อยรวมถึงติดไฟส่องสว่าง สำหรับเรื่องรั้วแสดงเขตก่อสร้างตึกอาคารเรียนรวม เนื่องจากการก่อสร้างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จจำเป็นต้องรื้อรั้วออกเพื่อทำงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยพร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เมื่อ : 2012-10-25 10:15:00
 

..
..

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Powered By ITA