ประชาสัมพันธ์

รู้หรือยัง Microsoft Imagine Premium เปลี่ยนชื่อเป็น "Microsoft Azure Dev Tools for Teaching" แล้ว          นอกจากเปลี่ยนชื่อแล้ว ทาง Microsoft ยังเปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งานอีกด้วย ท่านใดที่สนใจใช้บริการสามารถทำตามรายละเอียดขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลยครับ


พร้อมให้บริการแล้ว ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน


พิเศษสำหรับบุคลากร และนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมให้บริการแล้ว RMUTI - Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.อีสาน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัย โดยมีซอฟต์แวร์ให้บริการมากกว่า 10 รายการ เช่น Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Azure for Students, Visual Studio 2017, SQL Server 2017, Windows Server, Access 2016, Project Professional 2016, Visio Professional 2016 เป็นต้น

ท่านที่ต้องการขอใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ต้องใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (RMUTI Email) ของท่านเท่านั้นในการระบุตัวตนในการสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้บริการ และใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ Rajamangala University of Technology Isan - Information Technology - Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

ซึ่งมีขั้นตอนการขอใช้บริการ ดังนี้
1. ไปที่ aka.ms/DevToolsForTeaching
2. คลิก “Sign in” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล Office 365 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เช่น aaaa.aa@365.rmuti.ac.th
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานฉบับเต็มได้ที่นี่
- คู่มือ ขั้นตอนการใช้งานระบบเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ภายใต้ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โทร. 2881 รหัสทางไกล 80

ประกาศเรื่องการนำรหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ไปใช้

เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมลิขสิทธิ์นี้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้


  1. รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเท่านั้น
  2. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  3. รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  4. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย